Υποστρώματα Quick-step

Ένα υπόστρωμα είναι απόλυτη ανάγκη κατά την τοποθέτηση ενός πατώματος. Η εγκατάσταση του σωστού υπόστρωματος έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην τελικη σας εικόνα, την ποιότητα και την άνεση του Laminate Quick-step πατώματός σας. Τα υψηλής ποιότητας υπόστρωματα είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν μια βάση επιπέδων για το νέο σας πάτωμά. Έτσι σας παρέχουν την άριστη ακουστική και θερμική μόνωση. Τα υπόστρώματα της Quick-step προσφέρουν μια σταθερή βάση που προστατεύει το σύστημα Uniclick & Uniclick Multifit. Επιπλέον, εξασφαλίζουν προστασία από την αυξανόμενη υγρασία.