Τρέχουσες Προσφορές - Διαθεσιμότητα

Η εταιρεία Intelligent Α.Ε. - Ι wood κάθε χρόνο, με τους οίκους που αντιπροσωπεύει, προσφέρει σε πολύ χαμηλές τιμές συγκεκριμένα προϊόντα, λόγω ποσοτικής αγοράς και αντίστοιχης συμφωνίας με τους προμηθευτές μας.     
Προϊόν Τιμή/m2 Διαθεσιμότητα Ποσότητα
Classic CLM 1487     1000m2
Classic CLM 1659     1000m2
Eligna EL 896     1000m2
Impressive IM1848      1000m2
Impressive IM1855     1000m2
Impressive IM3106     1000m2
Perspective UF896     1000m2
Majestic MJ3550     1000m2
Majestic MJ3551     1000m2