Τρέχουσες Προσφορές - Διαθεσιμότητα

Η εταιρεία Intelligent Α.Ε. - Ι wood κάθε χρόνο, με τους οίκους που αντιπροσωπεύει, προσφέρει σε πολύ χαμηλές τιμές συγκεκριμένα προϊόντα, λόγω ποσοτικής αγοράς και αντίστοιχης συμφωνίας με τους προμηθευτές μας.     
Προϊόν Τιμή/m2 Διαθεσιμότητα Ποσότητα
Classic CLM 1487 18,41€ από 1.7.2019 1000m2
Classic CLM 1659 18,41€ από 1.7.2019 1000m2
Eligna EL 896 22,32€ από 1.7.2019 1000m2
Impressive IM1848  24,55€ από 1.7.2019 1000m2
Impressive IM1855 24,55€ από 1.7.2019 1000m2
Impressive IM3106 24,55€ από 1.7.2019 1000m2
Perspective UF896 30,13€ από 1.7.2019 1000m2
Majestic MJ3550 34,26€ από 1.7.2019 1000m2
Majestic MJ3551 34,26€ από 1.7.2019 1000m2