Σκάλες από τον ειδικό συνεργάτη Μιχάλη Σπινάκη

Σκάλες από τον ειδικό συνεργάτη Μιχάλη Σπινάκη

Φωτογραφίες